085 210 3004

Wanneer moet een hernia geopereerd worden?

Wij krijgen regelmatig de vraag of iemand zich wel of niet aan een hernia moet laten opereren. Uiteraard verschilt dit van situatie tot situatie, maar we kunnen wel enkele algemene kaders schetsen. Wilt u weten of een endoscopische herniaoperatie door Iprenburg Herniakliniek in uw specifieke geval zinvol is, vult u dan vrijblijvend en kosteloos ons diagnoseformulier in.

Wat zijn redenen om u te laten opereren aan een hernia?

 1. Alleen bij een zogenaamd Cauda-syndroom met blaas-, en darmontlediging-problemen is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk, binnen enkele uren, te opereren;
 2. Bij alle andere hernia’s is het verstandig in ieder geval zes weken af te wachten of spontaan herstel optreedt. Tachtig procent van alle hernia’s worden namelijk binnen zes tot acht weken door het lichaam zelf opgelost. De restgroep van zo’n twintig procent die klachten blijft houden kan na zes tot acht weken geopereerd worden;
 3. Individuele redenen maken dat sommige patiënten zich binnen zes tot acht weken laten opereren. Bijvoorbeeld omdat u erg veel pijn heeft of aanzienlijk wordt belemmerd in uw privéleven of werk. Ook verlammingsverschijnselen kunnen een reden zijn om u te laten opereren.

Kiest u voor wel of niet opereren?

In Nederland wordt vaak nog gekozen voor niet opereren: door rust en tijd verdwijnt de hernia vanzelf. Dit wordt ook wel conservatief behandelen genoemd. Dit advies wordt gegeven op basis van een studie van Peul uit 2007 waarin geconcludeerd wordt dat er na een jaar geen verschil bestaat tussen geopereerde patiënten en conservatief behandelden. In deze studie wordt echter 39% van de patiënten in de controlegroep die niet zouden worden geopereerd, wel geopereerd.

Deze conclusie om in het eerste jaar niet te opereren is sindsdien in een aantal studies tegengesproken. Uit meerdere onderzoeken komt namelijk naar voren dat patiënten die geopereerd zijn aan een hernia er statistisch significant beter aan toe waren dan patiënten die conservatief zijn behandeld. Dit blijkt onder meer uit een studie van Weinstein in ‘Spine’ (het meest toonaangevende Journal ter wereld op het gebied van de rug-, en hernia-chirurgie) uit december 2008 met een follow up van 4 jaar. Studies in hetzelfde Journal van Pearson  en anderen in 2008 en 2012 komen tot dezelfde conclusie.

Vragen over redenen om te opereren

Veel gestelde vragen door onze patiënten

 • Kiest u bij een operatie voor de klassieke of de endoscopische herniaoperatie?

  Iprenburg Herniakliniek is er samen met veel internationale collega’s (de techniek wordt wereldwijd in meer dan vijftig landen uitgevoerd) van overtuigd dat de endoscopische herniaoperatie volgens de PTED techniek de ‘Gouden Standaard’ van de toekomst is. Iprenburg Herniakliniek is als enige kliniek in Nederland super-gespecialiseerd in deze ingreep en voert de endoscopische hernia operatie wekelijks op meerdere dagen uit. Deze operatietechniek is uitermate geschikt voor het verwijderen van vrijwel alle hernia’s en voor het verhelpen van een stenose, al dan niet in combinatie met hernia’s van het foramen.

  Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

 • Kan mijn kind van 16 geopereerd worden?

  Er is geen absolute leeftijdsgrens maar bij jonge kinderen en pubers zijn we zeer behoudend met opereren. Dit omdat de kans op een terugkerende hernia (recidief) bij jonge mensen groot is. Alleen wanneer er langdurig ernstige klachten zijn die bijvoorbeeld het volgen van een schoolopleiding niet mogelijk maken, wordt soms tot een operatieve behandeling van de hernia besloten.

  Wanneer een hernia zich al op jonge leeftijd voordoet, is ons advies om bij voorkeur zo lang mogelijk conservatief te behandelen.

 • Opereert u ook L4-hernia’s?

  Ja, wij opereren ook L4-hernia’s.

  De lage rug (ofwel lumbale wervelkolom) bestaat uit vijf wervelniveaus. Dit zijn L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 en L5-S1. De meeste hernia’s en/of stenosen (vernauwingen)  komen voor op de niveau’s L4-L5 en L5-S1. Deze hernia’s zijn bijzonder goed te opereren met de endoscopische PTED techniek. Dit geldt ook voor de minder vaak voorkomende niveaus L2-L3 en L3-L4. Hernia’s op het niveau L1-L2 komen zeer zelden voor. Deze zijn niet in dagbehandeling te opereren. De reden hiervoor is dat de nieren te dicht in het operatiegebied liggen.

 • Tot welk lichaamsgewicht kan geopereerd worden?

  Wij opereren patiënten met een BMI (formule lengte en gewicht) tot 34. Wanneer u zwaarder bent is een operatie helaas niet mogelijk in onze kliniek. Bereken hier uw BMI.

 • Wat zijn redenen om eerder dan zes tot acht weken te opereren?

  Zoals hierboven is aangegeven, is het in de meeste gevallen raadzaam om zes tot acht weken te wachten voordat er geopereerd wordt. In sommige gevallen is het echter verstandig om eerder te opereren. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  1. Een parese: spierkrachtvermindering of volledige uitval van een spier (bijvoorbeeld een klapvoet);
  2. Ernstige pijn die met medicatie onvoldoende te onderdrukken is;
  3. Privéredenen  of beroepsmatige omstandigheden waardoor afwachten niet verstandig is;
  4. Wanneer er sprake is van het Caudasyndroom (geen controle over het urineren en of de ontlasting) moet er direct ingegrepen worden!
 • Wat is de leeftijdsgrens voor het opereren van een hernia?

  Vanuit het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden aan ZBC’s andere eisen gesteld dan aan een regulier ziekenhuis, waaronder een leeftijdsgrens. In onze kliniek mogen wij patiënten tussen 18 en 75 jaar opereren mits er geen contra-indicaties zijn.

Is een operatie door Iprenburg Herniakliniek voor mij zinvol?

Om u snel en efficient te kunnen helpen, vragen wij u om ons diagnoseformulier in te vullen en ons een recent MRI-verslag (maximaal zes maanden oud) toe te sturen. Dit vraagt maximaal tien minuten van uw tijd. 

U ontvangt vervolgens binnen enkele werkdagen kosteloos en vrijblijvend een voorlopige diagnose en (onder voorbehoud) een behandelingsadvies. We kunnen hiermee dus ook beoordelen of een bezoek aan Iprenburg Herniakliniek voor u zinvol is.

Wanneer u op basis van het voorlopige behandeladvies gezien wilt worden door een specialist van Iprenburg Herniakliniek dan kunt u contact opnemen met onze kliniek. We maken dan op korte termijn een afspraak met u voor een uitvoerig neurologisch en orthopedisch onderzoek. Op basis hiervan en een nauwkeurige bestudering van uw MRI stellen we een definitieve diagnose.  Mocht u een hernia hebben die via de PTED techniek kan worden verholpen, dan kan de operatie altijd snel plaatsvinden. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig voor een consult.

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Kon de testimonial niet laden