085 210 3004

De endoscopische hernia operatie (PTED) helpt u snel van uw pijn

 • Pijnloze hernia operatie
 • Plaatselijke verdoving
 • Weinig tot geen complicaties
 • Korte wachtlijst
 • Snelle operatie en snel herstel
 • Bijna geen littekenvorming
 • Waar staat PTED bij een hernia operatie voor?

  Bij Herniakliniek worden hernia’s verwijderd met de zogeheten PTED techniek. PTED staat voor Percutaan Transforminale Endoscopische Disectomie. We leggen het stapsgewijs aan u uit:

  • Percutaan betekent “door de huid heen”.
  • Transforminale betekent “via het foramen“. Het foramen is de opening tussen twee wervels aan de zijkant van het wervelkanaal waar de zenuw doorheen loopt.
  • Endoscopische betekent “met behulp van een endoscoop“, Een endoscoop is een kijkbuis waarin een camera en een werkkanaal zit. Door dit werkkanaal van 3,7 mm dik wordt een instrument, meestal een paktangetje, ingebracht . De endoscoop maakt het mogelijk om in het wervelkanaal naar de hernia te kijken.
  • Discectomie betekent “verwijdering van de hernia“.

  De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving (met analgesie en sedatie) en wordt in dagbehandeling uitgevoerd. De operatie zoals die in Iprenburg Herniakliniek wordt uitgevoerd is de enige échte endoscopische herniaoperatie. Door een werkschacht van 7,5 mm en door een werkkanaal van 3,7 mm wordt onder endoscopisch zicht (met een camera) de hernia verwijderd.

 • Wat zijn de belangrijkste voordelen van een endoscopische hernia operatie?
  • U kunt snel geopereerd worden; er is een korte wachttijd. De wachttijd voor een consult is na het invullen van het diagnoseformulier één tot hooguit twee weken. Indien een consult daartoe aanleiding geeft kan er in overleg een operatiedatum gepland worden. Deze is doorgaans een tot hooguit twee weken later. Wanneer er sprake is van een parese (gedeeltelijke verlamming), dan kunnen we versnellen.
  • De hernia operatie en het herstel verlopen snel. Doorgaans kunt u zich al twee uur na de ingreep weer zonder pijn in het been bewegen en lopen en dus snel na de hernia operatie weer naar huis.
  • Er is een zeer klein operatie-wondje (8 mm) en daardoor is er nauwelijks of geen littekenvorming;
  • De stabiliteit van de wervelkolom wordt niet aangetast en de belangrijkste stabiliserende spier van de rug, de Musculus Multifidus, wordt volledig in tact gelaten.
  • Iprenburg Herniakliniek doet de endoscopische herniaoperatie onder plaatselijke verdoving met extra pijnstilling (analgesie) en rustgevende medicijnen (sedatie);
  • Iprenburg Herniakliniek is de enige kliniek in Nederland die in alle gevallen de tussenwervelschijf weer dicht last en verstevigd bij de PTED operatie na het verwijderen van de hernia.
  • De ingreep is bijzonder geschikt voor patiënten die eerder aan een hernia zijn geopereerd. (recidieve patienten)
  • Ook een vernauwing van het foramen (foraminale stenose) en een vernauwing van het wervelkanaal (spinaalkanaal stenose) kunnen behandeld worden met een endoscopische operatie.
  • De ingreep is ook bij zware patiënten mogelijk.
  • Er zijn over het algemeen weinig tot geen complicaties.
 • Heb ik pijn tijdens deze operatie?

  Voorafgaand aan de hernia of stenose operatie wordt uw huid verdoofd en krijgt u pijnstilling via een infuus. Dit wordt ook wel analgo-sedatie genoemd. Door deze vorm van verdoven voelt u vrijwel geen pijn.

  Wel kunt u een lichte pijn voelen wanneer er tijdens de operatie een stukje botvlies van het bot wordt verwijderd. Dit duurt maar even en is heel normaal; u hoeft zich dus geen zorgen te maken. Onze chirurg zal tijdens de operatie ook vooraf aangeven dat deze lichte pijn kan ontstaan. Indien noodzakelijk kan de verdoving iets worden verhoogd, zodat de pijn snel afzwakt.

  De toegepaste verdoving is zeer veilig. Bovendien wordt u tijdens de operatie nauwlettend in de gaten gehouden door ons zeer ervaren team van anesthesisten. De medicatie is na de operatie zeer snel uit uw bloed verdwenen, waardoor u zelfs binnen twee uur na de operatie alweer naar huis kunt! De door Iprenburg Herniakliniek toegepaste vorm van opereren is, in tegenstelling tot de traditionele operatie in een ziekenhuis, ook vrijwel niet belastend voor uw lichaam. Sterker nog, de meeste van onze patiënten zeggen na de ingreep dat ze een bezoek aan de tandarts erger vinden!

 • Kunnen alle hernia’s endoscopisch geopereerd worden?

  Iprenburg Herniakliniek kan vrijwel alle nek- en rughernia’s, zowel de primaire hernia’s, recidieven en de foraminale hernia’s met behulp van de PTED-techniek behandelen. Om u goed te kunnen adviseren vragen wij u om altijd vooraf het diagnoseformulier in te vullen, een MRI van de nek of lage rug (die niet ouder mag zijn dan zes maanden) en zo mogelijk een recent MRI-verslag bij te voegen.

 • Wat zijn de nadelen van de PTED techniek?
  • Sommige patiënten vinden het minder prettig dat er sprake is van alleen plaatselijke verdoving. De patiënt moet namelijk kunnen aangeven wanneer de chirurg te dicht bij een zenuw zou komen. Uiteraard is de pijnstilling voldoende.
  • De ingreep is relatief kostbaar vanwege het benodigde instrumentarium en het gebruik van disposable instrumentarium. We gebruiken het instrumentarium maar een keer. Gelukkig wordt de ingreep wordt door verzekeraars vergoed.

  Als de hernia verwijderd moet worden, zijn er ook andere hernia operatietechnieken. Uw huisarts kan u eventueel helpen om de voor- en nadelen van de verschillende technieken op een rij te zetten en een keuze te maken. Indien uw huisarts onvoldoende kennis over de PTED-techniek heeft, kunt u hem of haar verwijzen naar de video ‘TESSYS (in Nederland PTED) Technique Step by Step’. Deze is bij onze kliniek verkrijgbaar. Uiteraard kan uw huisarts altijd zelf contact met ons opnemen voor intercollegiaal overleg met onze chirurgen.

 • Hanteert u een leeftijdsgrens voor opereren?

  Vanuit het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden aan ZBC’s andere eisen gesteld dan aan een regulier ziekenhuis, waaronder een leeftijdsgrens. In onze kliniek mogen wij patiënten tussen 18 en 75 jaar opereren mits er geen contra-indicaties zijn.

 • Waarom opereren bij Iprenburg Herniakliniek?
  • U kunt snel geopereerd worden; er is een korte wachttijd. De wachttijd voor een consult is na het invullen van het diagnoseformulier één tot hooguit twee weken. Indien een consult daartoe aanleiding geeft kan er in overleg een operatiedatum gepland worden. Deze is doorgaans een tot hooguit twee weken later. Wanneer er sprake is van een parese (gedeeltelijke verlamming), dan kunnen we versnellen.
  • Iprenburg Herniakliniek doet de endoscopische herniaoperatie onder plaatselijke verdoving met extra pijnstilling (analgesie) en rustgevende medicijnen (sedatie);
  • Verzekerde zorg | Vergoeding uit uw basisverzekering
  • Iprenburg Herniakliniek opereerde de meeste full-endoscopische wervel-operaties in Nederland
  • 100% gespecialiseerd in PTED- en iLYSSES-technieken voor rug en nek
  • Iprenburg Herniakliniek is de enige kliniek in Nederland die in alle gevallen de tussenwervelschijf weer dicht last en verstevigd bij de PTED operatie na het verwijderen van de hernia.
  • Onze tevreden patiënten geven een waardering van 9,2

Vrijblijvend advies hernia operatie

Overweegt u een hernia operatie en wilt u advies? Vul dan ons diagnoseformulier in. Met een ingevuld formulier hebben we voldoende informatie om u te adviseren over een operatie. Bovendien is het advies gratis. Dus vul gerust het diagnoseformulier in.

Vraag advies aan

Wat is de PTED-hernia operatie?

PTED wordt in medische termen sinds de introductie van de techniek in Nederland in 2004 ook wel de  ‘endoscopische hernia operatie door het foramen via de zij’ genoemd. U kunt dit vergelijken met een kijkoperatie: de hernia wordt via een kleine sneetje (8 mm lang) in de zijkant van het lichaam verwijderd.

Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving (met analgesie en sedatie) én wordt altijd in dagbehandeling uitgevoerd. De operatie duurt gemiddeld anderhalf uur. Daarna verblijft u nog ongeveer 2 uur op de verkoever en kunt u daarna gewoon naar huis.

Naast de snelheid heeft de endoscopische hernia operatie ook als voordeel dat er bijna geen complicaties zijn en u slechts een klein litteken krijgt. Een ander groot voordeel is een snellere entree in het arbeidsproces.

Menno Iprenburg verteld over PTED hernia operatie techniek

Iprenburg Herniakliniek is de enige kliniek in Nederland die in alle gevallen de tussenwervelschijf weer dicht last en verstevigd bij de PTED operatie na het verwijderen van de hernia.

 • Is de kans op terugkeer na een PTED ingreep net zo groot als zonder?
  Onderstaande tabel geeft het resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek weer. Hieruit blijkt dat de kans op een terugkeer van de hernia bij een ingreep met de PTED techniek, op grond van een eigen onderzoek, na zes jaar kleiner is dan wanneer de traditionele manier van opereren wordt toegepast (8,4% om 13,5%). De vijf chirurgische operatietechnieken die in deze studie zijn beoordeeld zijn: fixeren van wervels (ofwel fusion), laminectomy, open discectomy 68.9%, endoscopic discectomy 16.1% and nucleolysis. De manier van opereren (de gebruikte operatie methode), maakte geen verschil in het percentage recidieven. Opnieuw opereren (n = 18.590) 5  Surgical methods ( fusion, laminectomy, open discectomy 68.9%, endoscopic discectomy 16.1% and nucleolysis. Reoperation rate after: (n = 18.590)
  Tijdsindicatie Percentage
  3 months 5,4%
  1 year 7,4%
  5 years 13,5%
  Spine Clinic Iprenburg – Guest Speaker BASS
  Tijdsindicatie Percentage
  1-6 years 8,4%
  Bron: Spine Volume 38. Number 7. April, 2013
 • Waarom heb ik contact met een anesthesioloog?

  Hoe gaat het contact met de anesthesioloog? Moet ik hiervoor nog een keer terugkomen?

  Wanneer u voor een operatie in aanmerking komt, dan wordt een uitgebreide pre-operatieve vragenlijst ingevuld. Deze wordt beoordeeld door dr. Godschalx, onze anesthesioloog en pijnspecialist. Hij belt u voorafgaand aan de operatie, stelt u eventueel aanvullende vragen en bespreekt de gang van zaken met u.

  In een aantal gevallen is een aanvullend pre-operatief onderzoek nodig. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een cardiologisch centrum. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is er altijd een uitvoerig pre-operatief cardiologisch onderzoek nodig omdat we maximaal zorgvuldig en nauwkeurig werken.

  We bespreken altijd duidelijk met u of en waarom er een aanvullend onderzoek nodig is, waar u dit onderzoek kunt laten uitvoeren en regelen dit aansluitend ook voor u. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 • Wat is de wijze van pijnstilling bij endoscopisch opereren?

  Geen volledige narcose en geen ruggenprik – Eén van de grote voordelen van de PTED operatie die door Iprenburg Herniakliniek wordt uitgevoerd, is dat u onder plaatselijke verdoving geopereerd wordt. Gedurende de ingreep zal de anesthesioloog er voor zorgen dat u de operatie zo comfortabel mogelijk ervaart. Om dit te bereiken, wordt u voorafgaand aan de operatie voorbereid op de operatie met een rustgevend tabletje en wordt er een infuus aangebracht in uw arm. Met dit infuus geven we (indien nodig per patiënt variërende), extra pijnstilling (analgesie) en rustgevende medicijnen (sedatie). Deze manier van verdoven maakt de ingreep extreem veilig. De meeste patiënten zeggen achteraf dat de operatie ze zeer is meegevallen. Ze geven aan een bezoek aan de tandarts erger te vinden!

  Deze manier van opereren betekent ook dat de specifieke risico’s van een algehele narcose of een ruggenprik niet aanwezig zijn. Een bijkomend voordeel is dat de kans op beschadiging van een zenuw zeer klein is. Tijdens de ingreep bent u wakker en zijn uw benen niet verdoofd: u voelt daarom zelf of de chirurg te dicht bij belangrijke zenuwen komt. Dat klinkt wellicht spannend, maar maakt juist dat deze techniek u extra veiligheid biedt. Wanneer u dat liever heeft mag u slapen, maar u blijft altijd wekbaar.

 • Kan een endoscopische hernia operatie wel als ik zwanger ben?

  U kunt bij Iprenburg Herniakliniek niet geopereerd worden als u zwanger bent, omdat de medicatie die gedurende de operatie onder analgo-sedatie gegeven wordt, de zich ontwikkelende baby zou kunnen beschadigen.

 • Publicaties over de endoscopische herniaoperatie
 • Kan er meer dan één hernia per operatie verholpen worden?

  Het overgrote deel van de patiënten heeft één hernia. Het komt echter ook voor dat er meerdere hernia’s zijn. Indien nodig kan Iprenburg Herniakliniek  deze hernia’s in één operatiesessie behandelen. De duur van de ingreep wordt hierdoor vanzelfsprekend ook bijna twee keer zo lang.

 • Kan met PTED ook een dubbele hernia worden verholpen?

  Ja. Met PTED kunnen ook dubbele hernia’s verholpen worden. Zelfs hernia’s die zich uitstrekken van de linker- naar de rechterkant kunnen doorgaans vanuit één kant helemaal verwijderd worden.

 • Kiest u bij een operatie voor de klassieke of de endoscopische herniaoperatie?

  Iprenburg Herniakliniek is er samen met veel internationale collega’s (de techniek wordt wereldwijd in meer dan vijftig landen uitgevoerd) van overtuigd dat de endoscopische herniaoperatie volgens de PTED techniek de ‘Gouden Standaard’ van de toekomst is. Iprenburg Herniakliniek is als enige kliniek in Nederland super-gespecialiseerd in deze ingreep en voert de endoscopische hernia operatie wekelijks op meerdere dagen uit. Deze operatietechniek is uitermate geschikt voor het verwijderen van vrijwel alle hernia’s en voor het verhelpen van een stenose, al dan niet in combinatie met hernia’s van het foramen.

  Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Bekijk verhalen van onze patiënten

Deze patiënt had een dubbele hernia op L4-L5 en L5-S1. Hij wilde zich eerst op advies van de neuroloog met lokale pijnbestrijding via de pijn zich laten behandelen maar daar was pas over een maand plek en zolang kon en wilde de hij niet wachten. Binnen-schuifelend, voetje voor voetje en binnen twee uur na de ingreep weer fier en kwiek lopend.

PTED: de beste operatie techniek

Op deze 3D-animatie ziet u goed hoe een hernia met deze operatie techniek wordt verwijderd.

U kunt een hernia via verschillende soorten operatiemethoden laten verwijderen. Door de jaren heen zijn de technieken en zeker ook het instrumentarium voor een hernia operatie sterk verbeterd. De resultaten zijn vaak beter dan wanneer er niet wordt behandeld! PTED is volgens ons en internationale collega’s de snelste en beste operatietechniek die er is om van uw pijn af te komen. Doorgaans kunt u twee uur na de ingreep zonder pijn in uw been weer bewegen en naar huis gaan.

Vrijblijvend advies hernia operatie

Overweegt u een herniaoperatie en wilt u advies? We kunnen u goed adviseren nadat we informatie hebben gekregen van de voorgeschiedenis, de klachten, een neurologisch/orthopedisch onderzoek en na bestudering van een recente MRI-scan. Vul daarom ons diagnoseformulier in.

Vrijblijvend behandeladvies

Daarom Herniakliniek

 • Geen wachttijd en ook een medische team met veel ervaring
 • Verzekerde zorg | Vergoeding uit uw basisverzekering
 • De meeste full-endoscopische wervel-operaties in Nederland
 • Specialist in PTED- en iLYSSES-technieken voor rug en nek
 • Tevreden patiënten geven een waardering van 9,2

Vrijblijvend behandeladvies

In drie stappen snel resultaat:

Stap 1 – Diagnose

Vul het diagnoseformulier in en beschrijf daarbij zo gedetailleerd mogelijk uw klachten. Wij bespreken uw gegevens in ons team. We bellen u daarna met een gratis en vrijblijvend behandeladvies op.

Naar Diagnoseformulier

Stap 2 – Consult

U krijgt een behandeladvies toegestuurd. Daarna kunt u op korte termijn een consult aanvragen om u te laten informeren. Wilt u daarna een endoscopische operatie? Dan bespreken we uitgebreid alle mogelijkheden.

Stap 3 – Behandeling

De operatie kan snel plaatsvinden. Op de dag van de operatie meldt u zich in de kliniek. De voorbereiding duurt een uur, de operatie zelf neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Zo’n twee uur later loopt u pijnloos de kliniek weer uit!

Kon de testimonial niet laden