085 210 3004

Een klacht, opmerking of compliment?

Klachten

Het is belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de (medische) zorg die u bij Iprenburg Herniakliniek krijgt. Toch kunnen dingen anders verlopen dan u graag wilt  of verwacht. Dat kan te maken hebben met de gang van zaken tijdens een onderzoek of een behandeling, de voorlichting die u hebt gekregen, de wijze waarop men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken georganiseerd waren.

Als u opmerkingen of klachten hebt, willen specialisten en medewerkers het liefst dat u die rechtstreeks met hen bespreekt. Dat is de kortste weg. 

Het kan gebeuren dat u na het contact met ons en de stappen die er zijn gezet, nog niet tevreden bent. In dat geval kunt u overwegen om de klachtencommissie te vragen uw klacht in behandeling te nemen. Iprenburg Herniakliniek deelt haar klachtencommissie met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen waarmee we een samenwerkingsverband hebben. U kunt hiervoor via deze link wenden tot het Wilhelmina ziekenhuis  als u een klacht, opmerking, tip hebt, of compliment wilt geven.

Als u alleen een formele uitspraak wenst, is het mogelijk dat u zich meteen tot de klachtencommissie wendt. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Informatie over de te volgen procedure wordt verstrekt door de ombudsfunctionaris.

U kunt uw klacht ook eerst met ons bespreken. Vul daarvoor onderstaand formulier in

Kon de testimonial niet laden