085 210 3004

Recidief – Eerder een hernia operatie gehad?

Heeft u al eerder een hernia of herniaoperatie gehad? Dan heeft u mogelijk een recidief hernia. Dit is een hernia op dezelfde plaats waar eerder een hernia heeft gezeten. Deze hernia kan spontaan verdwenen zijn of operatief verwijderd zijn.

Bij hernia operaties volgens de traditionele methodes komt een recidief hernia met enige regelmaat voor, zo bleek uit een publicatie van Luijsterburg a.o. (2005) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Hierin werd aangetoond dat na één jaar bij 13 procent van de onderzochte operaties een recidief voorkwam en in 2,5 procent zelfs een tweede recidief.

Een recidief hernia met de endoscopische herniaoperatie van Iprenburg Herniakliniek

Wanneer u al eens eerder aan een hernia bent geopereerd, biedt de endoscopische herniaoperatie via de PTED-techniek zeer grote voordelen. Deze operatie vindt namelijk plaats via uw zij, waarbij we het bestaande littekenweefsel kunnen vermijden. Deze ervaring werd in ‘Spine’ (Volume 33, Number 9, pp 973–978 ©2008, Lippincott Williams & Wilkins) bevestigd door Hoogland e.a. in een studie bij 262 patiënten.

De endoscopische herniaoperatie is mogelijk bij alle soorten rughernia’s. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Vult u dan ons diagnoseformulier in. U krijgt vervolgens kosteloos een behandeladvies.

Wanneer u op basis van het voorlopige behandeladvies gezien wilt worden door een specialist van Iprenburg Herniakliniek dan kunt u contact opnemen met onze kliniek. We maken dan op korte termijn een afspraak met u voor een uitvoerig neurologisch en orthopedisch onderzoek. Op basis hiervan en na nauwkeurige bestudering van uw MRI, stellen we een definitieve diagnose. Mocht u een hernia hebben die via de PTED techniek kan worden verholpen, dan kan de operatie altijd snel plaatsvinden. U heeft in principe geen verwijzing van uw huisarts nodig voor een consult.

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Kon de testimonial niet laden