Hernia operatie - de verschillende herniaoperatie technieken

  

De moderne herniaoperatie is veel minder ingrijpend dan de hernia operatie van vroeger. Hier vindt u alle gangbare hernia-operatie technieken op een rij.

Hernia operatie - de verschillende herniaoperatie technieken

Verduidelijking van de verschillende in methoden van een herniaoperatie

Om de verschillen tussen een herniaoperatie overzichtelijk weer te geven is er een onderscheid te maken in twee hoofdgroepen:

hernia operatie technieken oud en nieuw

Oud:
De hernia operatie vanuit een dorsale toegang (van achteren) - onderstaande hernia-operatie methoden vinden plaats onder algemene of spinale anesthesie met opname:

 • De klassieke "Open hernia-operatie " of Dorsale (van achteren) herniaoperatie;
 • De Microscopische hernia-operatie;
 • Micro-endoscopische hernia-operatie (MED);
 • Micro-Tube herniaoperatie (MTD).

Nieuw:
De hernia operatie die door het foramen (het gat waar de zenuw doorloopt) wordt uitgevoerd (via de zijkant) - Deze hernia operatie vindt plaats met een plaatselijke verdoving en wordt uitgevoerd in dagbehandeling

 • De moderne endoscopische hernia operatie.

PTED: Herniaoperatie via de zijkant uitgevoerd (door het foramen)

Onze methode: De endoscopische hernia operatie
(Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED))

De zogenaamde percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) door het foramen (het gat waar de zenuw doorloopt) wordt onder lokale verdoving én in dagbehandeling uitgevoerd. Het betreft de enige echte endoscopische herniaoperatie door een werkschacht van 7,5 mm onder endoscopisch zicht. Deze methode is in 1999 ontwikkeld in de Alpha Kliniek in München door de Nederlandse orthopedisch chirurg Dr. T. Hoogland en is daar inmiddels ruim 9000 maal uitgevoerd.

Deze operatie is door Orthopedisch Chirurg Menno Iprenburg in in de periode van augustus 2004 tot en met oktober 2008 in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen 217 keer uitgevoerd bij primaire hernia’s, recidief hernia’s en foraminale stenosen (vernauwingen van het foramen). Daarnaast heeft Iprenburg inmiddels in zijn Rugkliniek meer dan >1800 patiënten via de PTED- methode geopereerd.

De endoscopische herniaoperatie wordt in meer dan 100 klinieken door meer dan 200 rugchirurgen over de hele wereld uitgevoerd.


Afbeelding: De percutane transforaminale endoscopische verwijdering van een hernia

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies
Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies
 

Voordelen van de endoscopische hernia-operatie:

 • Geen bloedingproblemen;
 • Minder complicaties, zoals zenuwletsel, trombose en infecties omdat de hernia operatie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt (de patiënt geeft aan wanneer je met een instrument te dicht bij de zenuw zou komen);
 • Herniaoperatie ook mogelijk bij adipeuze patiënten tot 135 kg;
 • Snellere revalidatie na de herniaoperatie:
 • Minder littekenweefselvorming;
 • Zeer geschikt bij een recidief herniaoperatie na dorsale ingrepen;
 • Geen of minder instabiliteit;
 • Lokale verdoving met analgesie en sedatie, dus minder belastend en ook mogelijk bij patiënten met een slechte algemene conditie;
 • Dagbehandeling; de patiënt verlaat 1-2 uur na de hernia operatie weer lopend de kliniek;
 • Een bijkomend voordeel is dat het foramen, het gat waar de zenuw doorloopt, door de herniaoperatie groter gemaakt wordt;
 • De herniaoperatie wordt altijd door hetzelfde kleine vaste team uitgevoerd.

Samengevat nog eens de voordelen van de percutane transforaminale endoscopische hernia operatie (PTED-techniek) ten opzichte van de klassieke microscopische en/of “micro-endoscopische” methode van dorsaal. 

 

Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies
Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

 

OUD: De hernia operatie van achteren uitgevoerd (dorsaal)

De klassieke "Open herniaoperatie "

De klassieke "open herniaoperatie” wordt al dan niet door een mini-incisie en al dan niet met een loupe-bril uitgevoerd.


Afbeelding: De klassieke open herniaoperatie

De Microscopische herniaoperatie (MED)

De “microscopische herniaoperatie” door een incisie van ongeveer 30 mm, tot nu toe beschouwd als de “Gouden Standaard”. De spieren worden van de doornuitsteeksels losgemaakt en afgeschoven. Na het inzetten van een wondspreider wordt een microscoop boven de wond gebracht en een stukje bot van de wervelboog verwijderd, samen met de bandverbinding tussen de boog en de daaronder liggende boog (ligamentum flavum). De uittredende zenuw en de ruggemergzak (duraalzak) worden opzij gehouden en de hernia wordt verwijderd.

Micro-endoscopische herniaoperatie

De micro-“endoscopische” herniaoperatie door een incisie van 16 mm met een camera in de wond . Ten onrechte wordt deze manier van opereren door sommigen een endoscopische herniaoperatie methode genoemd. In de wond wordt een camera gehangen en de hernia operatie wordt via een beeldscherm uitgevoerd. Het is feitelijk beslist geen echte endoscopische hernia operatie. De term is vanuit marketingoverweging gekozen. Wel is er bij deze techniek sprake van een minimaal invasieve methode.

Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vermeld bij endoscoop: instrument met een holle kijkbuis om lichaamsholten e.d. van binnen te bekijken; ….scopie, onderzoek met een endoscoop

Micro-Tube herniaoperatie (MTD)

De “microtube methode (MTD)” vindt niet plaats met een camera in de wond, maar met behulp van de microscoop. Deze methode is afgeleid van de micro-“endoscopische” ingreep. De hernia operatie vindt plaats onder microscopische zicht door een buisje/wondspreider en wordt in Nederland door neurochirurgen uitgevoerd.

Voordelen Endoscopische Herniaoperatie

Endoscopische herniaoperatie
Andere herniaoperatie's
Operatie wond is slechts 0,8 cm Wond is 3,0 cm of groter
Deze hernia operatie is onder plaatselijke verdoving Operaties onder algehele narcose
Herstelperiode na operatie circa 3-6 weken Herstelperiode 6-12 weken
Het risico op beschadiging van spieren, zenuwen en banden bij endoscopische hernia operatieis bijna nihil Grotere kans op beschadigingen
opnameduur endoscopische herniaoperatie: dezelfde dag naar huis Opnameduur: 1 tot meerdere dagen
littekens worden omzeild en de vorming van nieuw
littekenweefsel wordt voorkomen of tot een minimum beperkt
10% Kans op littekenweefsel vorming (in min of meerdere mate)


Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies
Klik hier voor een vrijblijvend behandeladvies

Auteur: Menno Iprenburg

Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail

Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail
Fotos endoscopische hernia operatie stappen in detail

Wel of niet opereren?

Wel of niet opereren?

Van elke vier mensen met een HNP genezen er drie zonder dat een operatie noodzakelijk is.

De endoscopische operatie

De endoscopische operatie

Vanuit uw zij maakt Iprenburg door een klein sneetje van acht mm een toegang voor de camera (endoscoop) naar de hernia.

De operatie in beeld

De operatie in beeld

Hoe gaat de endoscopische herniaoperatie in zijn werk?

Beoordeel ons op Independer

Tros Radar uitzendingen
Herniakliniek / Rugkliniek Iprenburg 9,1 van de 10 oordeel van 55 patienten - reviews.